top of page

 

Född år 1953 i Brynäs, Gävle.

Stig är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm med flöjtsolist och pedagogexamen 1979. Lärare Börje Mårelius och Lennart Ehrenlood.

Stig har bl a spelat in en skiva tillsammans med gitarristen Christer Karlberg. Skivan heter "Music for flute & guitar" där Stig även spelar piccoloflöjt.

 

Förutom arbete i sin flöjtateljé är Stig verksam som flöjtist. Han arbetade många år som flöjtlärare vid Järfälla Kulturskola.

Alltsedan 70-talet har han varit intresserad av att reparera flöjter.

År 2002 blev Stig diplomerad flöjtreparatör och munstycksbyggare hos mästaren John Landell, Landell flutes, i Vermont, USA.

År 2003 byggde Stig en silverflöjt under ledning av John Landell och blev därigenom diplomerad flöjtbyggare av "The Guild of Flute Makers, Vermont".


Stig Spelar på en flöjt som han har byggt själv.

År 2004 certifierades Stig av David Straubinger, Straubinger flutes, och blev auktoriserad "Straubingertekniker", dvs. godkänd att arbeta med Straubingerputor.

 

2011 certifierades Stig av Muramatsu Flute som Muramatsu-reparatör efter utbildning i Tokyo.

Stig är anlitad att hålla föredrag om flöjt, flöjtens historia och flöjtbygge.

Stig samlar på flöjter av olika slag, han har en flöjtutställning invid sin flöjtateljé.

Utställningar

Utställare på Salon de Paris.

3 ggr utställare vid den stora musikmässan i Frankfurt.
Utställare på NFA, National Flute Association, i Pittsburgh, Albuquerque samt i NYC.

Utställare Salon de Paris, München och Manchester
Deltagit i NFA-konferanser i Chicago och Minneapolis.
År 2013 besökte Stig The Dayton Miller Flute Collection i Washington.

Deltagit i konferens arrangerad av  NAPBIRT, National association of Professional Band Instrument Repair Technicians, en amerikansk förening för instrumenttekniker och reparatörer.

Samarbeten

Stig har sedan länge haft ett nära samarbete med Selma Music i Uppsala. 

Stig inledde 2016 ett samarbete med Flute Center of New York för att renovera antika flöjter.

Stigs fru Thina hjälper till med bl.a. administrationen i företaget.

Stigs två söner, Karl och Petter, är båda musiker.

bottom of page